Bylo zakoupeno 10 sad nových digitálních hodin

Autor: , 1. Listopad, 2008

Z důvodu postupu našeho družstva „A“ do krajského přeboru bylo nutno zakoupit digitální hodiny. Díky dotacím z městského rozpočtu, mohlo být nakoupeno 10 sad hodin, pro 8 šachovnic + 1 pro rozhodčího a 1 náhradní. U příležitosti nákupu byla pořízena i jedna elektronická šachovnice, která je schopna sama zaznamenávat provedené tahy a výsledná partie se pak převádí do počítače.