Hodnocení sezóny mládeže

Autor: , 7. Červen, 2009

Týden po turnaji, se konala poslední schůzka šachového kroužku. Na ní dostali zúčastnění 15 úloh k řešení, které spolu s aktuálním stavem žebříčku rozhodli o konečném pořadí hráčů v proběhlé sezóně, za to byli hráči odměněni drobnými cenami.

V této sezóně docházelo pravidelně do mládežnického kroužku 7 žáků, pod vedením Martina Bárty a Zdeňka Mikule st. jim byly vysvětlovány základy a získávali i pokročilejší znalosti o královské hře. Plán tréninku byl upravován dle věku a schopností hráčů, avšak s těmi lepšími se podařili probrat všechny plánované lekce. Tímto bych chtěl poděkovat všem žákům, kteří tento rok do šachového kroužku docházeli a pokud budou mít zájem budeme rádi, když se v září znovu přihlásí v Domě dětí a mládeže „Sluníčko“ a začátkem října budeme moci pokračovat ve výuce.