Skonal čestný předseda oddílu Vladimír Mikule

Autor: , 3. Říjen, 2010

Ve středu 29. září srdce náhle dotlouklo jednomu z nejvýznamnějších šachistů lomnické historie. Je to velká ztráta nejen pro lomnické šachisty, ale i pro lomnickou veřejnost. Pan Vladimír Mikule se narodil 28. července 1922 v Lomnici nad Popelkou. Do tajů šachové hry ho, stejně jako jeho mladšího bratra Zdeňka, zasvětil jejich nejstarší bratr Miloslav…

„Pan Vladimír Mikule nám bude moc chybět a nikdy na něho nezapomeneme. Věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku,“ lomničtí šachisté.

Před 88 lety – 28. července 1922 – se v Lomnici nad Popelkou narodil Vladimír Mikule, nestor lomnického šachu. Do tajů šachové hry ho – stejně jako jeho mladšího bratra Zdeňka – zasvětil jejich nejstarší bratr Miloslav. Zdokonalil se pak v šachovém kroužku v základní škole, který vedl odborný učitel Jaroslav Cerman. Do šachového klubu vstoupil po absolvování textilní školy v Jilemnici v roce 1942.

V roce 1944 V. Mikule organizačně vypomáhal při sjezdu Severočeské župy šachové, při kterém, kromě šachových turnajů, byla pořádaná i řada dalších akcí. V roce 1946 se stal jednatelem šachového klubu, později vystřídal Jaroslava Cermana na postu předsedy klubu, kterým byl dlouhou řadu let. Mnoho let byl také předsedou Okresního šachového svazu, v Libereckém kraji byl až do roku 1960 členem výboru šachové sekce a předsedou komise pro korespondenční šach (a tím i členem výboru ústřední komise pro korespondenční šach v Praze). Od roku 1960 byl též dlouholetým členem výboru Krajského šachového svazu Východočeského kraje v Hradci Králové.

V 50. a 60. letech se V Mikule zúčastňoval mezinárodních šachových turnajů ICCT (Europa Cup) a probojoval se postupně až do skupiny champions-class. Hrával také v mezistátních korespondenčních přátelských utkáních reprezentačně za družstvo Československa (v letech 1956 – 58 a 1964 – 66 proti SSSR, proti Dánsku v letech 1957 – 59, proti Anglii v letech 1965- 67). V praktickém i korespondenčním šachu stával však vždy ve stínu svého mladšího bratra Zdeňka. V době jeho nemoci se stal v letech 1952 a 1953 přeborníkem lomnického šachového oddílu.

V. Mikule byl v praktickém šachu také rozhodčím a trenérem II. třídy. Dlouhou řadu let se věnoval mládeži a z jeho šachového kroužku vzešli dnes vynikající šachisté kandidáti mistra Ing. Josef Crha, Milan Bláha, Ing. Dušan Blažek, mistr šachové hry Ing. Jaroslav Novotný, ale i další reprezentanti lomnického šachu Ing. Václav Volman, Milan Dlouhý a další.

Jeho zásluhou se v Lomnici nad Popelkou pořádaly také významné šachové turnaje. Nejvýznamnějšími z nich byly v roce 1955 čtvrtfinále přeboru ČSR mužů a v roce 1958 polofinále přeboru ČSR žen. V obou turnajích zastával funkci hlavního pořadatele. V. Mikule zval do Lomnice nad Popelkou na simultánní produkce vynikající šachové velmistry, např. Luďka Pachmana, Miroslava Filipa, Elišku Klímovou, sovětského velmistra Salo Flora a další. Byl i dlouholetým vedoucím lomnické turistiky, kde vedl pěší i autokarové výlety. Za svoji činnost v obou těchto sportovních odvětvích obdržel řadu ocenění. Organizačně pracoval i v lomnické kultuře a v roce 2002 byl jmenován Čestným občanem města Lomnice nad Popelkou. V roce 2007 byl Vladimír Mikule jmenován čestným předsedou lomnického šachového oddílu.

Až do svého skonu byl stále společensky i kulturně činný a plný elánu a plánů do budoucna. Bohužel jeho srdce náhle dotlouklo ve středu 29. září  2010. Byl to vzácný člověk. Je to velká ztráta nejen pro lomnické šachisty, ale i pro lomnickou veřejnost.

Pan Vladimír Mikule nám bude moc chybět a nikdy na něho nezapomeneme.

lomničtí šachisté