Mládež

Místo schůzek: Středisko volného času Sluníčko

Termín schůzek: pátek od 15.00 do 16:30

Děti ve věku: od 6 do 18 let

Vedoucí: Ing. Václav Volman

Koncepce šachového kroužku

V našem šachovém oddíle je naší hlavní snahou zejména vzbudit zájem dětí o královskou hru a rozvíjet jejich schopnosti logického uvažování. V kroužku se děti učí základům šachové hry, po jejich zvládnutí následuje zejména rozvoj jejich kombinačních dovedností v řešení šachových úloh s občasným využitím počítačů. Poměrně často jsou zařazovány soutěže nebo jiné zábavné formy šachové hry, které podporují soutěživost dětí což se odráží v sestavovaném žebříčku. 2x ročně je pro děti organizován v Lomnici nad Popelkou turnaj o medaile případně poháry. V případě, že děti dosahují dostatečné výkonnosti snažíme se účastnit i dalších turnajů, aby děti měly srovnání se svými vrstevníky viz články v kategorii Mládež.

Přibližný plán výuky dětí v šachovém kroužku

Výuka je uzpůsobena věku a schopnostem dětí, během každého kroužku děti hrají tréninkové partie, ze kterých se následně sestavuje žebříček. Ve výuce se využívá výukového webu Learning chess a také matových seminářů Evžena Gonsiora, které se objevují v pořadu V šachu.

1. Vysvětlení účelu hry, co je to mat, pat, rošáda, pěšec na poslední řadě atd.

2. Mat pomocí dámy a věže nebo dvou věží

3. Mat dámou a králem nebo dámou a věží

4. Opakování minulých lekcí

5. Dvou tahový „mat bláznů“, „šustr mat“ vysvětlení principů provedení a obrany proti nim

6. Šachové úlohy – matové kombinace

7. Opakování minulých lekcí

8. Vysvětlení pokročilých pravidel šachu: braní mimochodem, podmínky rošády, nemožný tah, dvojšach, věčný šach, 3x opakovaná pozice a teoretická remíza

9. Šachové úlohy – matové kombinace

10. Opakování minulých lekcí

11. Základy pokročilého hraní: boj o střed, vývin figur, nevracení se žádnou figurou na stejné místo atd.

12. Příklady získání figur: „vidle“, vazby, odšach, uvěznění figury

13. Prosazování převahy v koncovce spojené s opakováním matů

14. Šachové úlohy – matové kombinace

15. Opakování minulých lekcí

16. Základy zahájení: italská a španělská hra, útok na královské křídlo

17. Pěšcové koncovky

18. Šachové úlohy – složitější matové kombinace nebo kombinace vedoucí k získání výhody

19. Opakování minulých lekcí

20. Zápis šachových partií a jejich analýza

21. Analýza vlastních šachových partií

22. Šachové úlohy – složitější matové kombinace nebo kombinace vedoucí k získání výhody

23. Opakování minulých lekcí, pokračování ve výuce podle dovedností hráčů

s