Lomnice – město sportu 2022

Autor: , 14. Září, 2022

2022_Lomnice_město_sportu_01

Lomničtí šachisté se dne 9.9.2022 spolupodíleli na tradiční akci „Lomnice – město sportu“. Ve spolupráci s lomnickými sportovními kluby tuto akci pořádá město Lomnice nad Popelkou již několik let. Akce je přístupná široké veřejnosti a měla vždy velmi příznivý ohlas. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, bez nichž by uspořádání takové akce nebylo možné.

„Lomnice – město sportu“ se koná každoročně v září a cílem je přitáhnout ke sportu děti a mládež. Jednotlivé kluby mají svá stanoviště na letním stadionu. Smyslem akce je seznámit děti s různými sporty a možnost vyzkoušet si i ty, které děti sami neprovozují.

Dopolední program byl určen pro děti ze tříd prvního stupně základní školy. Od půl deváté do půl dvanácté se zde vystřídaly jednotlivé školní třídy. Na šachovém stanovišti se děti dozvěděly informace o šachové hře a také plnili různé úkoly dle jejich šachové zdatnosti a věku. Po odchodu školy program plynule pokračoval pro veřejnost. Průběžně na akci přicházeli děti jak samostatně, tak i s rodiči či prarodiči.

Na šachovém stanovišti byla zábavnou formou prezentována šachová hra i její historie. Děti také dostávaly letáčky s informacemi o možnosti přihlásit se na šachový kroužek. Pro zpestření a zaujetí dětí byl u stanoviště v kostýmu „šachový“ král. Kromě plnění různých šachových úkolů (obtížnost dle úrovně) si návštěvníci na stanovišti mohli zkusit zahrát šachy se zkušenými hráči nebo i mezi sebou. Ani malé děti nepřišly zkrátka, učily se názvy figurek, jejich pohyb na šachovnici a základní postavení. Letošní akci nezhatilo ani počasí a návštěvníci si mohli vyzkoušet hru pod širým nebem. Zájemců o šachy bylo hodně, šachovnice byly téměř stále obsazené a král se ani nezastavil. Chodily i děti, které zde byly ráno se školou a chtěly si odpoledne ještě zahrát šachy. O tom, že se šachy líbily, svědčí i to, že ačkoliv oficiálně akce skončila v pět hodin odpoledne, někteří návštěvníci „šachovali“ ještě v půl šesté.

Projekt podpořil také Šachový svaz České republiky v rámci popularizace šachové hry.

2022_Lomnice_město_sportu_02

2022_Lomnice_město_sportu_03

2022_Lomnice_město_sportu_04

2022_Lomnice_město_sportu_05

2022_Lomnice_město_sportu_06

2022_Lomnice_město_sportu_07